Logo

Historik

Året 1991 utvecklade en av grundarna, Niklas Eklund, vad som skulle komma att bli föregångaren till nuvarande OnClub, nämligen klubbsystemet Tigerline®. Syftet med Tigerline® var att ge klubben kontroll över de transaktioner som flödade genom klubben i form av pengar, tider och information. Efterfrågan på Tigerline® växte från klubbarna och i början av 1994 bildade Niklas Eklund och Patrik Eliasson företaget Epani Systems AB.

Svenska Golfförbundet, SGF, genomförde samtidigt en upphandling av ett nytt nationellt Windows-system som skulle ersätta det DOS-baserade GK90. Genom sin vision om framtidens IT-system för golf-Sverige och de positiva erfarenheterna som de Tigerline®-klubbarna hade, vann Epani SGF:s upphandling under 1995.

Efterfrågan på Epanis produkter växte och under 1997 beslutade man tillsammans med privata investerare att satsa på den amerikanska marknaden. Epani Inc bildades och en offensiv satsning på den amerikanska marknaden påbörjades.

Under de kommande åren tecknade Epani avtal med samtliga nordiska golfförbund om drift och leverans av nationella tjänster och produkter. Samtidigt tecknades avtal med internationella partners såsom UNISYS för implementation av systemen utanför norden och USA.

Epani har under åren kompletterat förbundssystemen med egenutvecklade interaktiva tilläggstjänster såsom tidbokning, tävlingsanmälan, utökade kassafunktioner och ett eget tv-nätverk.

Epani Golf  ingår som en avdelning i SYSteam Halmstad.